Afbeelding Alweer een mooi project van Hooyberghs binnen "Scholen van Morgen"

Op één september was het weer zover, de eerste schooldag. De start van het nieuwe schooljaar voor de leerlingen van het Sint-Aloysius Geel. Een schooljaar dat dankzij een nauwe samenwerking van verschillende dochterbedrijven van B&R Bouwgroep kon starten in een vernieuwde school. Binnen het project van Scholen van Morgen was het Hooyberghs dat instond voor de realisatie van dit project. Een uitdaging die gerealiseerd diende te worden binnen een termijn van slechts 15 kalendermaanden per fase, inclusief afbraak en paalfundering. Om dit klaar te spelen werd er voor de uitvoering zoveel mogelijk gekozen voor prefab. Dit vergt meer tijd en werk in de voorbereiding maar die wordt dubbel terugverdiend tijdens de opbouw.

De werken werden ingedeeld in twee fases. In de eerste fase moest de sporthal, de fietsenstalling en een eerste gedeelte van de school gebouwd worden. Extra moeilijkheid was de historische gevel aan de Kollegestraat welke absoluut behouden diende te worden. Achter deze gevel werd door onze collega’s een nieuwbouw opgetrokken met daarin de verschillende klaslokalen waaronder enkele leskeukens. Ook de buitenmuren van het Rectorhuis moesten absoluut behouden worden. Zowel het Rectorhuis als de gevel aan de Kollegestraat werd gerestaureerd en als volgt in ere hersteld. Deze fase werd afgewerkt in mei 2016

In een tweede fase, die startte eind mei 2016, werd de bestaande vleugel van de school afgebroken en een volledige nieuwbouw gezet met een deels overdekte speelplaats. Hierin zijn verschillende klaslokalen voorzien maar ook ateliers, een leraarskamer en de mediatheek.

AGBb zorgde voor de buitenaanleg, Van de Craen was verantwoordelijk voor het schuimbeton, Alcopro voor de tapijten en Verheyen voor de betonnen gevelpanelen. Via B&R Facility Management zullen we de komende 30 jaar ook instaan voor het onderhoud van de gebouwen.

Afbeelding Alweer een mooi project van Hooyberghs binnen "Scholen van Morgen"
Afbeelding Alweer een mooi project van Hooyberghs binnen "Scholen van Morgen"
Afbeelding Alweer een mooi project van Hooyberghs binnen "Scholen van Morgen"
Afbeelding Alweer een mooi project van Hooyberghs binnen "Scholen van Morgen"
Afbeelding Alweer een mooi project van Hooyberghs binnen "Scholen van Morgen"