De dag beginnen met goede muziek is voor mij essentieel, dus even  leuke  liedjes zoeken op de I-Pod voor ik vertrek naar de Hoge Mauw. Wanneer ik op het werk aangekomen ben, is het eerste wat ik doe de radio opzetten. Dat taakje is meestal voor mij weggelegd.

Vervolgens duw ik 80 cent in de automaat voor een Nalu, hetgeen een dagelijkse gewoonte geworden is. 

Terwijl de computer opstart is, kijk ik alvast even in mijn ‘to do’ mapje dat ik daags voordien systematisch heb aangevuld met zaken die dringend om aandacht vragen.

Eenmaal opgestart, check ik uiteraard mijn mails, maar ook de factuurcontrole, want die inbox wordt regelmatig aangespijsd.  Daarna overloop ik de reminders die ik dagelijks instel voor de weken die volgen.

Dit is voor mezelf het ideale geheugensteuntje om zo min mogelijk uit het oog te verliezen. Het gebeurt ook wel eens dat ik gebruik maak van die goede oude Post-Its die ik dan onder mijn beeldscherm plak, voorzien van woorden in dikke vette alcoholstift letters, zodat ik ze onmogelijk over het hoofd kan zien.

Een nieuwe werkdag brengt ook trouw een goed gevulde postkaft op mijn bureau, waarbij ik dan volgende zaken dien te verwerken: ingebrekestellingen, verzekeringsadministratie, voertuigenadministratie, boetes,…  Af en toe waait er ook een aanrijdingsformulier binnen dat de nodige administratieve opvolging vereist. Wat de administratie van tankkaarten betreft, zijn we momenteel bezig met het finaliseren van de nieuwe overeenkomst met Total, zodat de opvolging op groepsniveau geoptimaliseerd wordt.

Tussendoor verwerk ik de maandelijkse personeelsrapportering, pas ik onze telefoonlijst aan, assisteer ik af en toe mijn collega’s van communicatie en personeelsdienst en zit ik in het feestcomité waar ik, indien mogelijk, meehelp bij de (praktische) organisatie van een B&R evenement. Al deze zaken maken ook dat ik voeling blijf houden met deze steeds groter wordende  groep.

Elke dag brengt weer wat anders, dat maakt het voor mij net zo boeiend. Zo is elk verzekeringsdossier  verschillend  qua omstandigheden en opvolging, zeker met vier aannemers binnen de groep.

Vandaag is er in de namiddag  nog een overleg gepland met een extern raadgever die ons vanuit zijn ervaringen bij Brebuild mee zal ondersteunen. Zo zullen we enkele dossiers bespreken, alsook lastenboek/gunningsbrieven analyseren die bij bepaalde werven worden toegepast en waarin geen duidelijke omschrijving omtrent het luik verzekeringen is opgenomen.

Ja, ook dat laatste behoort tot mijn takenpakket: bij de opstart van nieuwe werven dien ik na te gaan in hoeverre dit om een ‘standaard’ project gaat of dat er sprake is van specifieke vereisten die niet via onze abonnementspolissen gedekt zijn en dus om uitbreiding van dekking vragen. De laatste jaren is er meer en meer sprake van ‘speciallekes’, dat kan volgens mij ook niet anders met zo’n grote groep die steeds meer dochterfirma’s telt.

 

Voor mij brengt dit alles tegelijkertijd weer meer variatie, wat mijn job een pak leerrijker maakt, hetgeen ik alleen maar kan toejuichen.